Artikelnummer: 315541 Tillverkare: PRESTO
PRESTO Reservdelar:  Broms- / Kopplingsrengöringsmedel Art. Nr: 315541 till bil
Broms- / Kopplingsrengöringsmedel - PRESTO (315541) köp inte dyrt online
Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 4044965165868 PRESTO
PRESTO Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Mer
Detaljer
  • Innehåll [ml]: 500
  • Fatmodell: Sprayburk
  • Skick: Helt ny
-26%
32,53 kr
43,96 kr**
(65,06 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

I vår nätbutik hittar du reservdelar från populära tillverkare och exklusiva märken. Detta innebär hög kvalitet, god pålitlighet samt utmärkt hållbarhet och kvalitet på hela vårt sortiment!