Broms & kopplings-rengöring

Filter
MANNOL Broms & kopplings-rengöring 9670
MANNOL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 9670
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Misstänks kunna skada fertiliteten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-28%
29,69 kr
41,24 kr**
(59,38 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
PRESTO Broms & kopplings-rengöring 315541
PRESTO Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 315541
Broms & kopplings-rengöring
 • PRESTO
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 315541
 • PRESTO
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
-28%
33,09 kr
45,96 kr**
(66,18 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
K2 Broms & kopplings-rengöring W103
K2 Broms- / Kopplingsrengöringsmedel W103
Broms- / Kopplingsrengöringsmedel K2
Innehåll: 400ml, Sprayburk
Artikelnummer: W103
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 400
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-28%
37,41 kr
51,96 kr**
(93,53 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
A.B.S. Broms & kopplings-rengöring 7510
A.B.S. Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 7510
Broms & kopplings-rengöring
 • A.B.S.
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 7510
 • A.B.S.
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • för fabrikat: ABS
 • Vikt [g]: 480
 • Vikt [kg]: 0,48
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-28%
38,13 kr
52,96 kr**
(76,26 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
TEXTAR Broms & kopplings-rengöring 96000200
TEXTAR Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 96000200
Broms & kopplings-rengöring
 • TEXTAR
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 96000200
 • TEXTAR
Varning
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Förpackningslängd [cm]: 7
 • Förpackningsbredd [cm]: 7
 • Förpackningshöjd [cm]: 24
 • Teknisk infomation nummer: 98504 0002 1/2L
 • Skick: Helt ny
-28%
38,85 kr
53,96 kr**
(77,70 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
TRW Broms & kopplings-rengöring PFC105E
TRW Broms- / Kopplingsrengöringsmedel PFC105E
Broms & kopplings-rengöring
 • TRW
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel PFC105E
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Kem.egenskaper: feonfri (cfc-fri)
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Mängdenhet: Burk
 • Innehåll [ml]: 500
 • Skick: Helt ny
-28%
39,05 kr
54,24 kr**
(78,10 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MOTIP Broms & kopplings-rengöring 090563
MOTIP Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 090563
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • tilläggsinformation: CST4239
 • Skick: Helt ny
-28%
39,05 kr
54,24 kr**
(78,10 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
KROON OIL Broms & kopplings-rengöring 32964
KROON OIL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 32964
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Kem.egenskaper: tjockflytande
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Innehåll [ml]: 500
 • Skick: Helt ny
-28%
42,28 kr
58,72 kr**
(84,56 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
PETEC Broms & kopplings-rengöring 70060
PETEC Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 70060
Broms & kopplings-rengöring
 • PETEC
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 70060
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Extremt brandfarlig vätska och ånga. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brännbar vätska.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Färg: ofärgad
-28%
45,33 kr
62,96 kr**
(90,66 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MA PROFESSIONAL Broms & kopplings-rengöring 20-A26
MA PROFESSIONAL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 20-A26
Broms & kopplings-rengöring
 • MA PROFESSIONAL
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 20-A26
 • MA PROFESSIONAL
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
 • 20A26
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: Sprayburk
 • OBS! Serviceinformation
 • tilläggsinformation: Brake + parts cleane
-28%
46,05 kr
63,96 kr**
(76,75 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
CRC Broms & kopplings-rengöring 32694-DE
CRC Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 32694-DE
Broms & kopplings-rengöring
 • CRC
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 32694-DE
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
-28%
46,05 kr
63,96 kr**
(92,10 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MOBIL MEDIC Broms & kopplings-rengöring GMNZTH06
MOBIL MEDIC Broms- / Kopplingsrengöringsmedel GMNZTH06
Broms & kopplings-rengöring
 • MOBIL MEDIC
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel GMNZTH06
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: Sprayburk
-28%
48,04 kr
66,72 kr**
(80,07 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
NK Broms & kopplings-rengöring 2021600
NK Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 2021600
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-28%
48,41 kr
67,24 kr**
(96,82 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
K2 Broms & kopplings-rengöring W104
K2 Broms- / Kopplingsrengöringsmedel W104
Broms- / Kopplingsrengöringsmedel K2
Innehåll: 500ml, Sprayburk
Artikelnummer: W104
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-28%
50,57 kr
70,24 kr**
(101,14 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
K2 Broms & kopplings-rengöring W105
K2 Broms- / Kopplingsrengöringsmedel W105
Broms & kopplings-rengöring
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: Sprayburk
-28%
51,47 kr
71,48 kr**
(85,78 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Objekt per sida: 15
Visa fler produkter: 15
Fenomenalt billigt
Alltid låga priser och bra service på reservdelar24.se
Gratis leverans
Fraktfri kostnad inom Sverige på köp över 1900 kr förutom vid beställning av skrymmande varor, utbytesobjekt eller däck.
Betalningssätt
En mängd olika betalningssätt som PayPal, kreditkort, förskottsbetalning eller betalning vid mottagandet.
Ett brett sortiment
Du kan välja från vårt sortimentet med mer än 500 000 detaljer