Broms & kopplings-rengöring

Filter
Fler filter
Fler filter
Färg
Kem.egenskaper
Fatmodell
Innehåll [ml]
Specifikation
A.B.S. Broms & kopplings-rengöring 7510
A.B.S. Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 7510
Broms & kopplings-rengöring
 • A.B.S.
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 7510
 • A.B.S.
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • för fabrikat: ABS
 • Innehåll [ml]: 500
 • Vikt [kg]: 0,48
 • Fatmodell: aerosol
 • Skick: Helt ny
56,48 kr
(112,96 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
TEXTAR Broms & kopplings-rengöring 96000100
TEXTAR Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 96000100
 • TEXTAR
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 96000100
 • TEXTAR
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
 • Förpackningslängd [cm]: 7
 • Förpackningsbredd [cm]: 7
 • Förpackningshöjd [cm]: 24
 • Teknisk infomation nummer: 98504 0001 1/2L
 • Skick: Helt ny
57,72 kr
(115,44 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MANNOL Broms & kopplings-rengöring 9670
MANNOL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 9670
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Misstänks kunna skada fertiliteten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
 • Skick: Helt ny
57,96 kr
(115,92 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
HELLA Broms & kopplings-rengöring 8DX 355 370-001
HELLA Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 8DX 355 370-001
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
 • Teknisk infomation nummer: 95001
 • Skick: Helt ny
57,96 kr
(115,92 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
TEXTAR Broms & kopplings-rengöring 96000200
TEXTAR Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 96000200
Broms & kopplings-rengöring
 • TEXTAR
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 96000200
 • TEXTAR
Varning
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
 • Förpackningslängd [cm]: 7
 • Förpackningsbredd [cm]: 7
 • Förpackningshöjd [cm]: 24
 • Teknisk infomation nummer: 98504 0002 1/2L
 • Skick: Helt ny
58,24 kr
(116,48 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
PETEC Broms & kopplings-rengöring 70060
PETEC Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 70060
Broms & kopplings-rengöring
 • PETEC
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 70060
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Extremt brandfarlig vätska och ånga. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brännbar vätska.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
 • Färg: ofärgad
63,48 kr
(126,96 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
CARAMBA Broms & kopplings-rengöring 6026452
CARAMBA Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 6026452
Broms & kopplings-rengöring
 • CARAMBA
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 6026452
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
64,48 kr
(128,96 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MA PROFESSIONAL Broms & kopplings-rengöring 20-A26
MA PROFESSIONAL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 20-A26
Broms & kopplings-rengöring
 • MA PROFESSIONAL
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 20-A26
 • MA PROFESSIONAL
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
 • 20A26
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: aerosol
 • OBS! Serviceinformation
 • tilläggsinformation: Brake + parts cleane
64,72 kr
(107,87 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
K2 Broms & kopplings-rengöring W104
K2 Broms- / Kopplingsrengöringsmedel W104
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: aerosol
 • Skick: Helt ny
66,72 kr
(133,44 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MOTIP Broms & kopplings-rengöring 090563
MOTIP Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 090563
Broms & kopplings-rengöring
 • MOTIP
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 090563
 • MOTIP
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • tilläggsinformation: CST4239
 • Skick: Helt ny
68,24 kr
(136,48 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
MOBIL MEDIC Broms & kopplings-rengöring GMNZTH06
MOBIL MEDIC Broms- / Kopplingsrengöringsmedel GMNZTH06
Broms & kopplings-rengöring
 • MOBIL MEDIC
 • Broms- / Kopplingsrengöringsmedel GMNZTH06
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: aerosol
69,96 kr
(116,60 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
TECHNICQLL Broms & kopplings-rengöring M-792
TECHNICQLL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel M-792
Broms & kopplings-rengöring
Fara
Brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 56
 • Fatmodell: Tub, aerosol
 • Kem.egenskaper: silikathaltig, kemikaliebeständig, korrosionsbeständig
 • Specifikation: 100% PTFE
 • Temperaturområde [°C]: -40 ° C / + 200 ° C
 • PRODUKTSERIE: ZESTAW NAPRAWCZY DO HAMULCÓW
 • Skick: Helt ny
73,48 kr
(1312,14 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
K2 Broms & kopplings-rengöring W105
K2 Broms- / Kopplingsrengöringsmedel W105
Broms & kopplings-rengöring
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: aerosol
78,24 kr
(130,40 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
BOLL Broms & kopplings-rengöring 001044
BOLL Broms- / Kopplingsrengöringsmedel 001044
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Framkalla INTE kräkning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 400
 • Fatmodell: aerosol
81,24 kr
(203,10 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
K2 Broms & kopplings-rengöring W103
K2 Broms- / Kopplingsrengöringsmedel W103
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 400
 • Fatmodell: aerosol
 • Skick: Helt ny
84,72 kr
(211,80 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Objekt per sida: 15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • 23
 • 24
Fenomenalt billigt
Alltid låga priser och bra service på reservdelar24.se
Gratis leverans
Kostnadsfri frakt inom Sverige på köp över 2000 kr, förutom vid beställningar av skrymmande varor, utbytesartiklar eller däck.
Betalningssätt
Ett flertal olika betalningssätt som t.ex. PayPal, betalkort, förskotts-/direktbetalning eller Klarna.
Ett brett sortiment
I vårt sortiment kan du välja bland över 2 500 000 olika artiklar.