Artikelnummer: C854 Tillverkare: K2
C854 K2 Bildoft
Bildoft - K2 (C854) köp inte dyrt online
K2 Bildoft
Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
Parameter: NEW CAR
Konsistens (beskaffenhet): fast
Fatmodell: Blisterpack
-27%
25,73 kr
35,24 kr**
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

K2 C854