Artikelnummer: A92092 Tillverkare: AROMA CAR
A92092 AROMA CAR Bildoft
Bildoft - AROMA CAR (A92092) köp inte dyrt online
AROMA CAR Bildoft
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
Produktserie: Organic
Parameter: Bubble Gum
Konsistens (beskaffenhet): fast
Mängdenhet: Styck
Fatmodell: Påse
-28%
62,44 kr
86,72 kr**
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

AROMA CAR A92092