Artikelnummer: C853 Tillverkare: K2
C853 K2 Bildoft
Bildoft - K2 (C853) köp inte dyrt online
K2 Bildoft
Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
Parameter: PEACH
Konsistens (beskaffenhet): fast
Fatmodell: Blisterpack
-27%
25,52 kr
34,96 kr**
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

K2 C853