Glas rengöring

Filter
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 50
 • Fatmodell: Sprayburk
-30%
17,39 kr
24,84 kr**
(347,80 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 50
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
19,68 kr
26,24 kr**
(393,60 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 50
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
29,97 kr
39,96 kr**
(599,40 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
33,36 kr
44,48 kr**
(66,72 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 300
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
33,93 kr
45,24 kr**
(113,10 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 100
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
34,68 kr
46,24 kr**
(346,80 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
40,86 kr
54,48 kr**
(81,72 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 700
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
44,22 kr
58,96 kr**
(63,17 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 650
 • Produktserie: Rim Cleaner Red Max
-25%
45,18 kr
60,24 kr**
(69,51 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Innehåll [ml]: 600
-25%
52,11 kr
69,48 kr**
(86,85 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-25%
55,11 kr
73,48 kr**
(91,85 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 750
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
57,18 kr
76,24 kr**
(76,24 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 750
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Temperaturförhållande till [°C]: -37
-25%
57,93 kr
77,24 kr**
(77,24 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 400
 • Fatmodell: Sprayburk
-25%
58,47 kr
77,96 kr**
(146,18 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Artikelnummer: 40 27289 00258 3
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
-25%
60,72 kr
80,96 kr**
(121,44 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Objekt per sida: 15
Visa fler produkter: 15
Fenomenalt billigt
Alltid låga priser och bra service på reservdelar24.se
Gratis leverans
Fraktfri kostnad inom Sverige på köp över 1900 kr förutom vid beställning av skrymmande varor, utbytesobjekt eller däck.
Betalningssätt
En mängd olika betalningssätt som PayPal, kreditkort, förskottsbetalning eller betalning vid mottagandet.
Ett brett sortiment
Du kan välja från vårt sortimentet med mer än 500 000 detaljer