Artikelnummer: V322 Tillverkare: K2
V322 K2 Bildoft
Bildoft - K2 (V322) köp inte dyrt online
K2 Bildoft
Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
Parameter: LEMON REFILL
Innehåll [ml]: 8
Konsistens (beskaffenhet): flytande
Fatmodell: Sprayburk
Typ: I sprayform, Med ventilfäste
-27%
25,35 kr
34,72 kr**
(3168,75 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

K2 V322