Interiör rengöring & bilvårdsprodukter

Filter
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 200
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
35,17 kr
43,96 kr**
(175,85 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Mer
Detaljer
 • Viskositetsklass SAE: VAICO care
 • Vikt [kg]: 0,3345
 • Förpackningsbredd [cm]: 13
 • Förpackningshöjd [cm]: 8,9
 • Förpackningsdjup [cm]: 21
 • Innehåll [ml]: 50
 • tilläggsinformation: CST96
 • Skick: Helt ny
-20%
35,39 kr
44,24 kr**
(707,80 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Fatmodell: Flaska
 • Innehåll [ml]: 200
 • Färg: svart
 • Skick: Helt ny
-20%
37,57 kr
46,96 kr**
(187,85 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 400
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
37,98 kr
47,48 kr**
(94,95 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Artikelnummer: 40 27289 00333 7
Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [liter]: 0.075
 • Skick: Helt ny
-20%
50,78 kr
63,48 kr**
(677,07 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 300
 • Fatmodell: Sprayburk
 • Skick: Helt ny
-20%
57,57 kr
71,96 kr**
(191,90 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Fatmodell: Flaska
 • Innehåll [ml]: 500
 • Färg: svart
 • Skick: Helt ny
-20%
60,99 kr
76,24 kr**
(121,98 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Artikelnummer: 03401000
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 100
 • Bredd[mm]: 42
 • Djup [mm]: 52
 • Höjd [mm]: 150
 • Vikt [kg]: 0,141
 • Skick: Helt ny
-20%
72,19 kr
90,24 kr**
(721,90 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Bredd[mm]: 45
 • Djup [mm]: 70
 • Höjd [mm]: 190
 • Vikt [kg]: 0,058
 • Produktserie: PROFILINE ExCut05-05
 • Skick: Helt ny
-20%
78,78 kr
98,48 kr**
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Artikelnummer: 03400000
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 100
 • Bredd[mm]: 45
 • Djup [mm]: 70
 • Höjd [mm]: 190
 • Vikt [kg]: 0,157
 • Skick: Helt ny
-20%
90,37 kr
112,96 kr**
(903,70 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 600
 • Skick: Helt ny
-20%
110,59 kr
138,24 kr**
(184,32 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Artikelnummer: 03402000
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 300
 • Bredd[mm]: 57
 • Diameter (mm): 57
 • Djup [mm]: 57
 • Höjd [mm]: 210
 • Vikt [kg]: 0,333
 • Skick: Helt ny
-20%
132,77 kr
165,96 kr**
(442,57 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 500
 • Fatmodell: Flaska
 • Skick: Helt ny
-20%
133,98 kr
167,48 kr**
(267,96 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Artikelnummer: M191
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [liter]: 5
 • Skick: Helt ny
-20%
436,38 kr
545,48 kr**
(87,28 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 5000
 • Bredd[mm]: 164
 • Djup [mm]: 194
 • Höjd [mm]: 216
 • Vikt [kg]: 4,135
 • Produktserie: PROFILINE
 • Skick: Helt ny
-20%
640,38 kr
800,48 kr**
(128,08 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Objekt per sida: 15
Visa fler produkter: 15
Fenomenalt billigt
Alltid låga priser och bra service på reservdelar24.se
Gratis leverans
Fraktfri kostnad inom Sverige på köp över 1800,00 kr förutom vid beställning av skrymmande varor, utbytesobjekt eller däck.
Betalningssätt
En mängd olika betalningssätt som PayPal, kreditkort, förskottsbetalning eller betalning vid mottagandet.
Ett brett sortiment
Du kan välja från vårt sortimentet med mer än 500 000 detaljer