Artikelnummer: 941340000 Tillverkare: VersaChem
941340000 VersaChem Tätningsmedel
Tätningsmedel VersaChem 941340000 till VOLVO, VW, BMW, AUDI, MERCEDES-BENZ
VersaChem Tätningsmedel 941340000
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Mer
Detaljer
Färg: vit
Innehåll [ml]: 118
Fatmodell: Flaska
Utrustningsvariant: with brush applicato
Universell: Ja
Skick: Helt ny
34,24 kr
(290,17 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
Slut i lager
Meddela mig när den är på lager

VersaChem 941340000