Universal-tätmassa

Filter
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [g]: 32
 • Material: Silikon
 • Fatmodell: Tub
 • Temperaturförhållande till [°C]: 399
 • Färg: grå
 • Innehåll [ml]: 32
 • Skick: Helt ny
-20%
22,78 kr
28,48 kr**
(711,88 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst.
Mer
Detaljer
 • Fatmodell: Tub
 • Innehåll [ml]: 85
 • Färg: svart
 • Temperaturområde från [°C]: -54
 • Temperaturförhållande till [°C]: 329
 • Kem.egenskaper: permanent elastisk, oljebeständig
 • Skick: Helt ny
-20%
31,58 kr
39,48 kr**
(371,53 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Vikt [g]: 85
 • Färg: svart
 • Temperaturförhållande till [°C]: 329
 • Fatmodell: Tub
 • Innehåll [ml]: 85
 • Skick: Helt ny
-20%
34,78 kr
43,48 kr**
(409,18 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Fatmodell: Tub
 • Temperaturförhållande till [°C]: 350
 • Färg: grå
 • Vikt [g]: 21
 • Innehåll [ml]: 21
 • Skick: Helt ny
-20%
43,17 kr
53,96 kr**
(2055,71 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Mer
Detaljer
 • Fatmodell: Blisterpack, Tub
 • beständigt mot: Bensin, Olja, vatten
 • Kem.egenskaper: lutbeständig, syrabeständig, permanent elastisk
 • Temperaturområde från [°C]: -40
 • Temperaturförhållande till [°C]: 230
 • Monteringstid (i tim): 24
 • Färg: svart
 • Innehåll [g]: 85
 • Produktserie: Gasket Maker
 • Version: Black
 • kortvarig högsta temperatur [°C]: +230
 • Innehåll [ml]: 85
 • Skick: Helt ny
Mer +
-20%
46,37 kr
57,96 kr**
(545,53 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 85
 • Fatmodell: Tub, Blisterpack
 • Temperaturområde från [°C]: -62
 • Temperaturförhållande till [°C]: 260
 • Kem.egenskaper: oljebeständig
 • beständigt mot: vatten
 • Färg: svart
 • Universell: Ja
 • Material: Silikon
 • Skick: Helt ny
-20%
52,19 kr
65,24 kr**
(614,00 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Material: Silikon
 • Färg: antrasit
 • Temperaturområde från [°C]: -70
 • Temperaturförhållande till [°C]: 300
 • Kem.egenskaper: elastisk
 • Fatmodell: Tub
 • Innehåll [ml]: 70
 • Mängdenhet: Styck
 • Skick: Helt ny
-20%
53,79 kr
67,24 kr**
(768,43 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 85
 • Färg: genomskinlig
 • Fatmodell: Tub
 • Kem.egenskaper: permanent elastisk, oljebeständig, UV-beständig
 • Temperaturområde från [°C]: -59
 • Temperaturförhållande till [°C]: 204
 • Material: Silikon
 • beständigt mot: vatten
 • Skick: Helt ny
-20%
55,39 kr
69,24 kr**
(651,65 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 85
 • Fatmodell: Tub
 • Temperaturområde från [°C]: -54
 • Temperaturförhållande till [°C]: 343
 • Färg: röd
 • Material: Silikon
 • Skick: Helt ny
-20%
57,57 kr
71,96 kr**
(677,29 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Fara
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Inhämta särskilda instruktioner före användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 85
 • Färg: svart
 • Fatmodell: Tub
 • Temperaturområde från [°C]: -59
 • Temperaturförhållande till [°C]: 204
 • Kem.egenskaper: oljebeständig, UV-beständig, permanent elastisk
 • beständigt mot: vatten
 • Material: Silikon
 • Skick: Helt ny
-20%
59,97 kr
74,96 kr**
(705,53 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 80
 • Färg: svart
 • Temperaturförhållande till [°C]: 350
 • Temperaturområde från [°C]: -40
 • Fatmodell: Tub
 • Material: Silikon
 • Skick: Helt ny
-20%
61,18 kr
76,48 kr**
(764,75 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Detaljer
 • Färg: röd
 • Innehåll [ml]: 80
 • Temperaturförhållande till [°C]: 350
 • Temperaturområde från [°C]: -40
 • Fatmodell: Tub
 • Material: Silikon
 • Skick: Helt ny
-20%
61,79 kr
77,24 kr**
(772,38 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Innehåll [ml]: 85
 • Material: Silikon
 • Kem.egenskaper: oljebeständig
 • Temperaturförhållande till [°C]: 315
 • Färg: svart
 • Skick: Helt ny
-20%
62,59 kr
78,24 kr**
(736,35 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Mer
Detaljer
 • Färg: röd
 • Material: Silikon
 • Temperaturområde från [°C]: -73
 • Temperaturförhållande till [°C]: 343
 • Kem.egenskaper: oljebeständig
 • Innehåll [ml]: 85
 • Fatmodell: Tub, Blisterpack
 • Skick: Helt ny
-20%
63,58 kr
79,48 kr**
(748,00 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
 • Färg: genomskinlig
 • Material: Silikon
 • Innehåll [ml]: 85
 • Temperaturförhållande till [°C]: 279
 • Fatmodell: Tub, Blisterpack
 • Skick: Helt ny
-20%
64,58 kr
80,72 kr**
(759,76 kr för 1 liter)
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager
Objekt per sida: 15
Visa fler produkter: 15
Fenomenalt billigt
Alltid låga priser och bra service på reservdelar24.se
Gratis leverans
Fraktfri kostnad inom Sverige på köp över 1800,00 kr förutom vid beställning av skrymmande varor, utbytesobjekt eller däck.
Betalningssätt
En mängd olika betalningssätt som PayPal, kreditkort, förskottsbetalning eller betalning vid mottagandet.
Ett brett sortiment
Du kan välja från vårt sortimentet med mer än 500 000 detaljer