Artikelnummer: A92097 Tillverkare: AROMA CAR
A92097 AROMA CAR Bildoft
Bildoft - AROMA CAR (A92097) köp inte dyrt online
AROMA CAR Bildoft
Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Mer
Detaljer
Produktserie: Organic
Parameter: Lemon
Konsistens (beskaffenhet): fast
Mängdenhet: Styck
Fatmodell: Påse
-27%
51,07 kr
69,96 kr**
inkl. 25% moms, exkl. leveranskostnader
I lager

AROMA CAR A92097